Laussnøjakt, middels lang i Sogndal (Torsdag)

Arrangementsinformasjon

På desse turane ønskjer me auka fokus på læringsutbyttet til deltakarane. De vil møte tindeveglederen om morgonen og saman planlegge tur ut frå vêr- og snøforhold. De vil sjå nærmare på snøskredvarslingen, bruk av kart og andre verktøy for turplanlegging. Undervegs på turen vil de i fellesskap diskutere vêr- og køyremoglegheiter.

Turen vert lagt til der det er best snøforhold, og då har me mange val for kvar me vil dra på tur. Målet er å finne den beste snøen.

Døme på turar som er middels lange i Sogndalsdalen er Togga, Grånipa, Frudalshesten, Svartholten og Blåfjell.


Gradering:  Middels. Du bør vara i normal fysisk form for denne turen.


fsf19
topptur
sogndal
breogfjell
laussnøjakt

Restriksjoner

NB! Kurset/turen gjennomføres ved minst 4 påmeldinger. Ved færre påmeldinger kan Breogfjell avlyse arangementet intill dagen før og gjesten kan velge mellom å få refundert heile beløpet eller å bli med på ein annen guida tur/kurs under Fjellsportfestivalen